Overzicht

Gwendoline van Puttenschool uit St. Eustatius – Caribisch Nederland is met ingang van 1 augustus 2022 op zoek naar een Docent ICT / ICT Teacher.

<ul>
<li>Fully qualified teacher for&nbsp;Secondary Education with completed Bachelor or Master degree (recognized by Nuffic)</li><li>Have at least&nbsp;three years teaching experience</li><li>Be a team player with good communication skills, a positive outlook on life and able to provide positive feedback, and able to reflect on your own behavior as a professional</li><li>Able to give instructions and use classroom activities that are interactive and innovative</li><li>Have a strong command of the English language (C2 proficiency level)</li><li>Knowledge of Dutch, Spanish or any other subject is considered an asset.</li></ul>

Sollicitatieinformatie

If you fit the above mentioned requirements, feel free to send in an application letter and resume with a recent picture.&nbsp;Use &quot;solliciteren&quot; on this website.<br>
After an initial (online) interview a Certificate of Conduct (Police Record), and two references are required.&nbsp;

Over Gwendoline van Puttenschool

De Gwendoline van Putten School is de enige school voor voortgezet onderwijs op Sint Eustatius en één van de drie VO scholen in Caribisch Nederland. De school heeft ca. 250 leerlingen en biedt praktijkonderwijs, CCSLC, CSEC, en CVQ aan (vergelijkbaar met VMBO B/K/T, HAVO, MBO1/2).

We zien het als onze missie om een school te zijn, waar respect voor elkaar en ieders levensovertuiging onderdeel is van de voorbereiding op een succesvolle toekomst op Statia, het Caribisch gebied en de wereld als geheel. We willen uitdagend onderwijs bieden waarin leerlingen hun talenten kunnen ontplooien door actief te leren in een veilige en inspirerende leeromgeving binnen en buiten de school.

De organisatie is kleinschalig ingericht en wordt aangestuurd door een tweekoppige directie. Er zijn vier afdelingen onder leiding van een afdelingsleider.

De afgelopen jaren heeft de Gwendoline van Putten School een transitie doorgemaakt. Vanuit een Nederlands onderwijssysteem zijn wij gegroeid naar een systeem waarin Engels de instructietaal is en de examens van de CXC worden afgenomen.
——————————————————————————————————————————————————————–
The Gwendoline van Putten School is the only secondary school on St. Eustatius and one of the three secondary schools in the Caribbean Netherlands. The school has approximately 250 students and offers practical training, CCSLC, CSEC, and CVQ.

We see it as our mission to be a school where respect for each other and everyone's beliefs is part of the preparation for a successful future on Statia, the Caribbean and the world as a whole. We want to offer challenging education in which students can develop their talents by actively learning in a safe and inspiring learning environment inside and outside the school.

The organization is small-scale and is managed by a principal and vice-principal. There are four departments headed by a department head.

In recent years, the Gwendoline van Putten School has undergone a transition. We have grown from a school with the Dutch educational system into the CXC system.
 

Solliciteer